För drygt 90 år sedan fick Trångsviken en jordbrukskassa, den första norr om Mälardalen.

Riskkapitalbolaget Tillväxtkassan i Trångsviken AB bildades 2010.

Grundarna bakom Tillväxtkassan hoppas att deras initiativ till satsning skall komma att locka flera investerare till att genomföra satsningar och att kassan därmed skall öka. Tillväxtkassan drivs av erfarna företagare som i en investering tillför både kunskap och kapital.

Små och nystartade bolag har svårt att få tillgång till kapital, vilket ofta hämmar tillväxten.