Om Tillväxtkassan

Tillväxtkassan i Trångsviken AB, som vi tog initiativ till 2010, har utvecklats bra och antalet investerare har utökats till femton. Tillväxtkassan ska på kommersiella grunder investera tidigt i bolag som bedöms ha en god tillväxtpotential och som befinner sig i ett utvecklingsskede, samt tillföra kunskap och kapital för att ta bolaget till dess nästa fas. Vi investerar maximalt 500 000 kr och det sker genom direkt ägande av aktier eller genom konvertibla lån.